ساختار سازمانی از آقای کوهستانی

تعرفه تبلیغات در سایت

آرشیو مطالب

امکانات وب

برنامه ریزی راهبردی و مديريت منابع انساني  صونا احمدی و حدیث جاویدمقدمه: اولين گامها در مديريت استراتژيك، تعريف رسالت (يا مقصود) و اهداف عمده سازمان مي باشد رسالت؛ رهنمودهاي عملياتي، اخلاقي و مالي شركتها هستند. آنها تنها شعارهاي ساده نيستند آنها اهداف، روياها، رفتار، فرهنگ و راهبردهاي شركتها به شمار
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : يکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت: 13:24
برچسب‌ها :
عنوان :مدیریت منابع انساني در شرایط جھاني شدنارائه: آقای مهدی م فلامرزی و مژده اصفهانی خلاصه:آنچھ در جھاني شدن، بھ عنوان عنصر محوري تاثیرگذار و تاثیرپذیر مطرح ميشود، توجھ بھ عناصر و مولفھھاي انساني است و در این مقالھ ضمن شناسایي ابعاد مختلف جھاني شدن، بھ چالشھاي ناشي از این پدیده در زمینھ مدیریت منا
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت: 13:24
برچسب‌ها :
ارائه اول جناب آقای محمد احمدی آلاشتی توانمندسازيکارکناناز تئوري تا عمل"معناي توانمندسازي"The meaning of empowermentتوانمندسازي در وهله اول به مکانیسم روابط انسانی و رفتار سازمانی باز میگردد.در درون سازمان می بایست نظام اختیار و قدرت از بالاترین مقام سازمان به پایینترین رده تسري یافته و متقل شود
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : دوشنبه 8 خرداد 1396 ساعت: 12:36
برچسب‌ها :
روش هاي كارمند يابياستاد  سعيد اديبي ارائه توسط  الهام خوش بخت و فرزانه يگانه مقدمه: كارمنديابي جرياني براي يافتن و جذب متقاضيان شغلي واجد شرايط براي استخدام استخدام در سازمان است. • مرحله تحقيق و شناخت نيروي انساني داراي استعدادهاي بالقوه و تشويق انآن براي كارمند يابي فرآيندي است به كه وسيله آن كسا
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : دوشنبه 8 خرداد 1396 ساعت: 12:36
برچسب‌ها :
به نام خدا     نام درس: مدیریت منابع انسانی   نام تحقیق: مدیریت جبران خدمت     نام استاد: استاد سعید ادیبی   نام دانشجویان: جواد دادخواه امیر زنگارکی فراهانی  مقدمه: نظام جبران خدمت يكى ديگر از وظايف مديريت منابع انسانى، اداره نظام جبران خدمات مى باشد. مديران مى توانند به منظور نظارت و تأثيرگذارى بر
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : دوشنبه 8 خرداد 1396 ساعت: 12:36
برچسب‌ها :
نفیسه اسکندر پور و الهه دهقان مقدمه: مقایسھ انواع روشھاي مصاحبھ استخداميگزینش افراد نامناسب براي تصدي موقعیتھاي شغليیكي از مسائلي است كھ اغلب كسب و كارھا با آنروبھرو ميشوند. انتخاب اشتباه باعث ميشود زمان وانرژي زیادي ھدر برود و سرمایھھاي انساني و ماليزیادي تلف شود. براي پرھیز از این مسالھ بایدمصاحبھ
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 8 خرداد 1396 ساعت: 12:36
برچسب‌ها :
موضوع: قراردادها معصومه قربانی و فائقه تقوی مقدمه: انتخاب مناسب روش اجرای پروژه، می تواند هزینه های پروژه را بطور متوسط تا 5 درصد کاهش دهد.همچنین انتخاب مناسب روش اجرای پروژه، می تواند زمان اجرای پروژه را تا 30 درصد کاهش دهد.        هر پروژه دارای خصوصیات و نیازهای منحصر به فردی است و برای اینکه پرو
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : دوشنبه 8 خرداد 1396 ساعت: 12:36
برچسب‌ها :
ارائه از آقای صدیق  مقدمه : یکی از وظایف مهم مدیران در سازمانها، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان خود و فراهم کردن زمینه های رشد و شکوفایی آنان است که زمینه تحقق هدف مهم و اساسی ارتقای بهره وری را نیز فراهم می کند. به عبارت دیگر شناخت مسائل انگیزشی کارکنان جهت بهبود عملکرد و افزایش بهره وری سازمان
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : دوشنبه 8 خرداد 1396 ساعت: 12:36
برچسب‌ها :
موضوع: تجزيه و تحليل شغل     گردآورنده : خانمها صفوراشاقلاني و پريسا احمدزاده گروه E   مقدمه: در هر سازمان، فعاليت هايى وجود دارد كه بايستى براى سهولت پيشبرد آنها به اداره ها و واحدها و پست ها و وظايف كوچك تقسيم شود تا فعاليت ها با كارآيى بيشترى انجام گردد و امر كنترل به راحتى صورت گيرد. كوچك ترين و
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : دوشنبه 8 خرداد 1396 ساعت: 12:36
برچسب‌ها :
 بسم الله الرحمن الرحیم ارائه ی ساختار سازمانی  مجید کوهستانی مقدمه: ساختار سازمانی شیوه‌ای است که به وسیله آن فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می‌شوند. سازمان‌ها، ساختارهایی را به وجود می‌آورند تا فعالیت‌های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و کارهای اعضاء را کنترل کنند. ساختار سازمانی تصر
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 8 خرداد 1396 ساعت: 12:36
برچسب‌ها :