ساختار سازمانی از آقای کوهستانی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  آرشیو مطالب

  برچسب ها

  برنامه ریزی راهبردی و مديريت منابع انساني  صونا احمدی و حدیث جاویدمقدمه: اولين گامها در مديريت استراتژيك، تعريف رسالت (يا مقصود) و اهداف عمده سازمان مي باشد رسالت؛ رهنمودهاي عملياتي، اخلاقي و مالي شركتها هستند. آنها تنها شعارهاي ساده نيستند آنها اهداف، روياها، رفتار، فرهنگ و راهبردهاي شركتها به شمار
  نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : يکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت: 13:24
  برچسب‌ها :
  عنوان :مدیریت منابع انساني در شرایط جھاني شدنارائه: آقای مهدی م فلامرزی و مژده اصفهانی خلاصه:آنچھ در جھاني شدن، بھ عنوان عنصر محوري تاثیرگذار و تاثیرپذیر مطرح ميشود، توجھ بھ عناصر و مولفھھاي انساني است و در این مقالھ ضمن شناسایي ابعاد مختلف جھاني شدن، بھ چالشھاي ناشي از این پدیده در زمینھ مدیریت منا
  نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت: 13:24
  برچسب‌ها :
  ارائه اول جناب آقای محمد احمدی آلاشتی توانمندسازيکارکناناز تئوري تا عمل"معناي توانمندسازي"The meaning of empowermentتوانمندسازي در وهله اول به مکانیسم روابط انسانی و رفتار سازمانی باز میگردد.در درون سازمان می بایست نظام اختیار و قدرت از بالاترین مقام سازمان به پایینترین رده تسري یافته و متقل شود
  نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : دوشنبه 8 خرداد 1396 ساعت: 12:36
  برچسب‌ها :
  روش هاي كارمند يابياستاد  سعيد اديبي ارائه توسط  الهام خوش بخت و فرزانه يگانه مقدمه: كارمنديابي جرياني براي يافتن و جذب متقاضيان شغلي واجد شرايط براي استخدام استخدام در سازمان است. • مرحله تحقيق و شناخت نيروي انساني داراي استعدادهاي بالقوه و تشويق انآن براي كارمند يابي فرآيندي است به كه وسيله آن كسا
  نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : دوشنبه 8 خرداد 1396 ساعت: 12:36
  برچسب‌ها :
  به نام خدا     نام درس: مدیریت منابع انسانی   نام تحقیق: مدیریت جبران خدمت     نام استاد: استاد سعید ادیبی   نام دانشجویان: جواد دادخواه امیر زنگارکی فراهانی  مقدمه: نظام جبران خدمت يكى ديگر از وظايف مديريت منابع انسانى، اداره نظام جبران خدمات مى باشد. مديران مى توانند به منظور نظارت و تأثيرگذارى بر
  نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : دوشنبه 8 خرداد 1396 ساعت: 12:36
  برچسب‌ها :
  نفیسه اسکندر پور و الهه دهقان مقدمه: مقایسھ انواع روشھاي مصاحبھ استخداميگزینش افراد نامناسب براي تصدي موقعیتھاي شغليیكي از مسائلي است كھ اغلب كسب و كارھا با آنروبھرو ميشوند. انتخاب اشتباه باعث ميشود زمان وانرژي زیادي ھدر برود و سرمایھھاي انساني و ماليزیادي تلف شود. براي پرھیز از این مسالھ بایدمصاحبھ
  نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 8 خرداد 1396 ساعت: 12:36
  برچسب‌ها :
  موضوع: قراردادها معصومه قربانی و فائقه تقوی مقدمه: انتخاب مناسب روش اجرای پروژه، می تواند هزینه های پروژه را بطور متوسط تا 5 درصد کاهش دهد.همچنین انتخاب مناسب روش اجرای پروژه، می تواند زمان اجرای پروژه را تا 30 درصد کاهش دهد.        هر پروژه دارای خصوصیات و نیازهای منحصر به فردی است و برای اینکه پرو
  نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : دوشنبه 8 خرداد 1396 ساعت: 12:36
  برچسب‌ها :
  ارائه از آقای صدیق  مقدمه : یکی از وظایف مهم مدیران در سازمانها، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان خود و فراهم کردن زمینه های رشد و شکوفایی آنان است که زمینه تحقق هدف مهم و اساسی ارتقای بهره وری را نیز فراهم می کند. به عبارت دیگر شناخت مسائل انگیزشی کارکنان جهت بهبود عملکرد و افزایش بهره وری سازمان
  نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 8 خرداد 1396 ساعت: 12:36
  برچسب‌ها :
  موضوع: تجزيه و تحليل شغل     گردآورنده : خانمها صفوراشاقلاني و پريسا احمدزاده گروه E   مقدمه: در هر سازمان، فعاليت هايى وجود دارد كه بايستى براى سهولت پيشبرد آنها به اداره ها و واحدها و پست ها و وظايف كوچك تقسيم شود تا فعاليت ها با كارآيى بيشترى انجام گردد و امر كنترل به راحتى صورت گيرد. كوچك ترين و
  نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : دوشنبه 8 خرداد 1396 ساعت: 12:36
  برچسب‌ها :
   بسم الله الرحمن الرحیم ارائه ی ساختار سازمانی  مجید کوهستانی مقدمه: ساختار سازمانی شیوه‌ای است که به وسیله آن فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می‌شوند. سازمان‌ها، ساختارهایی را به وجود می‌آورند تا فعالیت‌های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و کارهای اعضاء را کنترل کنند. ساختار سازمانی تصر
  نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 8 خرداد 1396 ساعت: 12:36
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها